Algemene voorwaarden:
Data Protection Regulation ( GDPR)
Deze website is eigendom van Ceramic Dental Studio
 
Contactgegevens en Maatschappelijke zetel
     Ceramic Dental Studio bvba
      Borsbeeksesteenweg 21
      2100    -   Deurne
Tel: 03/366.44.43
Email: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0461.254.695
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.ceramicdentalstudio.be
 
Verzameling en gebruik persoonsgegevens
Statistische info
Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende gegevens en logbestanden automatisch over U worden verzameld, met name Uw IP- adres, de datum en de duur van uw bezoek aan de website.
De websites van waaruit U naar de website wordt doorgelinkt, Uw browser, Uw besturingssysteem, Uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die U op de website bezoekt.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
 
Klantinformatie
Van zodra Uw bezoek of Uw gebruik zich niet beperkt tot algemene info vergaring en meer bepaald wanneer U gebruik maakt van het contactformulier worden bijkomende gegevens verzameld zoals Uw email adres, naam en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt om U te kunnen contacteren.
 
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Daarna worden deze gewist.
 
Rechten van toegang, aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet heeft U op ieder ogenblik kosteloos recht op toegang, aanpassing, verbetering of verwijdering van Uw persoonsgegevens.
U kan zich hiervoor schriftelijk of per email richten tot Ceramic Dental Studio bvba op de hierna vermelde contactgegevens
 
Ceramic Dental Studio
Borsbeeksesteenweg 21
2100   -  Deurne
Tel: 03/366.44.43
Email: [email protected]
 
Met vriendelijke groeten,
Jan Trappeniers ( zaakvoeder )